Đăng kí ngay để nhận Voucher 10%

chỉ có tại Hoàng Gà Nòi !!!

Thời gian có hạn từ 10/10/2019 đến 10/11/2019

Số điện thoại